EUROPEES
BURGERINITIATIEF

Rectangle-Copy-7-7E066D09-FE5D-4939-9E08-F665E417EDEE@2x.png

Redenen

om te tekenen

voor een

‘Tobacco

Free

Europe’

Ingezamelde handtekeningen

0
  • 00Dagen

Dagen
vertrokken

OPROEP OM TEGEN 2030 EEN TABAKSVRIJE OMGEVING EN DE EERSTE EUROPESE TABAKSVRIJE GENERATIE TOT STAND TE BRENGEN

De tabakspandemie is de eerste vermijdbare doodsoorzaak. Sigarettenpeuken op stranden veroorzaken milieuschade aan de oceaan en zijn fauna, veroorzaken branden in bossen, en verontreinigen de bodem en het water. Om te voorkomen dat de komende generaties tabaksverslaafd raken, is het niet alleen noodzakelijk om krachtig op te treden tegen het gevaar voor het milieu van sigarettenpeuken en het roken te bestrijden, maar ook om:

De tabakspandemie is de eerste vermijdbare doodsoorzaak. Sigarettenpeuken op stranden veroorzaken milieuschade aan de oceaan en zijn fauna, veroorzaken branden in bossen, en verontreinigen de bodem en het water. Om te voorkomen dat de komende generaties tabaksverslaafd raken, is het niet alleen noodzakelijk om krachtig op te treden tegen het gevaar voor het milieu van sigarettenpeuken en het roken te bestrijden, maar ook om:

tegen 2028 de eerste tabaksvrije Europese generatie te bevorderen, door een einde te maken aan de verkoop van tabaks- en nicotineproducten aan burgers die sinds 2010 zijn geboren;

 
een Europees net van tabaksvrije en peukvrije stranden en rivieroevers tot stand te brengen, waardoor deze ruimten gezonder en ecologisch duurzamer worden;

tegen 2028 de eerste tabaksvrije Europese generatie te bevorderen, door een einde te maken aan de verkoop van tabaks- en nicotineproducten aan burgers die sinds 2010 zijn geboren;

 
een Europees net van tabaksvrije en peukvrije stranden en rivieroevers tot stand te brengen, waardoor deze ruimten gezonder en ecologisch duurzamer worden;
een Europees net van tabaksvrije en peukvrije nationale parken tot stand te brengen om deze gezonder te maken en om verontreiniging en het risico van brand te verminderen;
te zorgen voor meer rook- en dampvrije ruimten in de openlucht, meer bepaald op plaatsen die door minderjarigen worden bezocht (parken, zwembaden, sportevenementen en sportcentra, shows en restaurantterrassen);
een Europees net van tabaksvrije en peukvrije nationale parken tot stand te brengen om deze gezonder te maken en om verontreiniging en het risico van brand te verminderen;
te zorgen voor meer rook- en dampvrije ruimten in de openlucht, meer bepaald op plaatsen die door minderjarigen worden bezocht (parken, zwembaden, sportevenementen en sportcentra, shows en restaurantterrassen);
tabaksreclame en de aanwezigheid van tabak in audiovisuele producties en sociale media uit te bannen, met name door verkapte reclame via influencers en productplaatsing aan te pakken;
projecten voor onderzoek en ontwikkeling te financieren naar door tabaksgebruik veroorzaakte ziekten om de prognose te verbeteren en de genezing ervan mogelijk te maken.
tabaksreclame en de aanwezigheid van tabak in audiovisuele producties en sociale media uit te bannen, met name door verkapte reclame via influencers en productplaatsing aan te pakken;
projecten voor onderzoek en ontwikkeling te financieren naar door tabaksgebruik veroorzaakte ziekten om de prognose te verbeteren en de genezing ervan mogelijk te maken.
Maak als Europees burger gebruik van uw recht zoals vastgelegd in de EU-grondwet om een verschil te maken voor uzelf, uw dierbaren en de toekomstige generaties. Door het ondertekenen van dit initiatief kan u actief bijdragen aan een betere bescherming van de gezondheid van de Europese bevolking en een schoner milieu! (is broader than children as you speak here about population in general and not just for the protection of kids)

Maak als Europees burger gebruik van uw recht zoals vastgelegd in de EU-grondwet om een verschil te maken voor uzelf, uw dierbaren en de toekomstige generaties. Door het ondertekenen van dit initiatief kan u actief bijdragen aan een betere bescherming van de gezondheid van de Europese bevolking en een schoner milieu! (is broader than children as you speak here about population in general and not just for the protection of kids)


Dit onze QR-code voor het Europese burgerinitiatief – een ‘Tobacco Free Europe’. Door de QR-code te scannen met de camera van een mobiele telefoon worden Europese burgers op een eenvoudige manier naar de pagina van de Europese Commissie geleid waar de handtekeningen ingezameld worden.

Elke Europese organisatie kan dit materiaal, na schriftelijke toestemming van de organisatoren, gratis gebruiken om ons initiatief te promoten.


Wanneer een initiatief één miljoen gevalideerde handtekeningen bereikt, is de Europese Commissie verplicht te reageren en actie te ondernemen. Wie kan ondertekenen? Elke EU-burger die de kiesgerechtigde leeftijd heeft bereikt voor de verkiezingen voor het Europees Parlement (link to a page with the ages for all MS).

ORGANISATOREN:

ONDERSTEUNENDE ORGANISATIES:

Wil je meedoen?
Heb je meer informatie nodig?
Vragen over het Europees burgerinitiatief ‘Tobacco Free Europe’? Neem contact met ons op!

informacion@nofumadores.org
secretariat@ensp.org

Webdesign by Jupiter Artis

Proudly done by Tranda Total Solutions